Hvad kan jeg bru­ge et po­wer­band til?

Aktiv Træning (Denmark) - - SPØRG OS -

SVAR: Du kan bru­ge den kraf­ti­ge ela­stik til at gi­ve mod­stand el­ler as­si­stan­ce i man­ge for­skel­li­ge stra­ek- og styr­keø­vel­ser, fx bent-over rows. Power­bands fås bå­de med let, me­di­um og hård mod­stand, så du kan nemt fin­de én, der mat­cher dit ak­tu­el­le tra­e­nings­ni­veau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.