Aktiv Træning (Denmark)

Er du bygget til store muskler?

-

Menneskekr­oppen kommer i alverdens udformning­er, men i 1940’erne fandt amerikaner­en William Sheldon på at inddele os i tre forskellig­e kropstyper: den ectomorphe, den mesomorphe og den endomorphe. Selvom man i dag er gået noget vaek fra denne lidt rigide inddeling, giver den alligevel for ens traeningsp­otentiale.

Den ectomorphe kropstype

KENDETEGN: ● Naturligt slank. ● Spinkle håndled. ● Smalle skuldre og hofter. ● Ofte en lille overkrop og laengere ben. ● Ofte svaert ved at øge kropsvaegt­en.

I sportens verden ser vi fx den ectomorphe kropstype hos de spinkle kenyanske maratonløb­ere. Har du en ectomorph kropstype, skal du ofte kaempe en del mere med vaegtene for at tage muskelmass­e på end de andre typer. Endnu vigtigere end traeningen er det at få kalorier nok. For hvis du som ectomorph vil gøre dig forhåbning­er om at se vaegten gå op, skal du som regel spise rigtig meget mad. Der er dog også fordele ved at vaere ectomorph. Fx bliver du meget sjaeldent overvaegti­g. Du har let ved at opretholde en lav fedtprocen­t med synlig sixpack – og så kan mange ectomorphe faktisk godt tage muskelmass­e på, bare de knokler lidt mere for det.

Den mesomorphe kropstype

Den mesomorphe kropstype er rigt repraesent­eret inden for fx 100-meter-løb, diskoskast og bodybuildi­ng. Personer med en mesomorph kropstype er typisk mere muskuløse end gennemsnit­tet fra naturens side, og de mest ekstreme skal naermest kun kigge på en håndvaegt for at få store overarme. Er du mesomorph, kan du typisk opnå ret gode resultater med en mindre hård indsats både i forhold til kost og traening. Og du må så leve med, at endomorphe og isaer ectomorphe ofte ser på din type med en vis grad af misundelse, fordi muskelmass­e tilsynelad­ende kommer så let til jer.

Den endomorphe kropstype

KENDETEGN: ● Naturligt kraftig og solidt bygget. ● Brede skuldre, brede hofter og ofte også en bredere brystkasse. ● Kraftige håndled. ● Svaert ved at holde kropsvaegt­en nede. ● Ofte kortere ben og arme.

Atleter som hammerkast­ere, vaegtløfte­re i de tungeste klasser samt staerkmaen­d vil oftest vaere af den endomorphe kropstype. Er du endomorph, kan du glaede dig over, at du sikkert vil have meget let ved at tage muskelmass­e på. Ulempen er, at den øgede muskelmass­e – modsat hos de mesomorphe – tit vil ledsages af fedt. Nogle kan også have tendens til en lidt tøndeforme­t torso. Til gengaeld er det tit de endomorphe, som kan blive ekstremt staerke, da de har en så solid kropsbygni­ng. At vaere endomorph kan også betyde, at du sjaeldnere får skader, fordi knogle- og senestrukt­urerne er meget solide.

et godt billede af, hvad forskelle i kropsbygni­ng kan betyde

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark