Aktiv Træning (Denmark)

SÅDAN TAENKER EN AEGTE VINDER

Et hold idraetspsy­kologer har kortlagt de mentale vaerdier, som skal vaere i topform, hvis du vil vaere den bedste til din sport. Har du styr på dem alle?

-

Hvis du vil vaere god til sport, er det ikke nok at traene dine muskler. Du skal også vaere mentalt staerk. Canadiske idraetspsy­kologer har undersøgt, hvilke mentale faktorer der karakteris­erer sportsfolk, som ofte kommer først over målstregen. Resultatet, offentligg­jort i Journal of Applied Sport Psychology, er en liste med de mentale vaerdier, der skal vaere styr på, hvis man vil vaere med i toppen.

1 MOTIVATION

Man siger, at ‘eksamen er den flittige elevs festdag’. Det gaelder også for sportsfolk, der har bevaret motivation­en til at traene i mørke, regn og kulde for at toppe til en konkurrenc­e.

2 SELVTILLID

Hvis du virkelig tror på, at du kan nå et bestemt mål, skal du nok få ret. Da Eliud Kipchoge engang blev spurgt, hvordan han ville komme under den umulige graense på to timer på et maraton, sagde han: “Nøglen ligger i tankegange­n. Du siger, det er umuligt, mens jeg tror på, det kan lade sig gøre.” Kort tid efter gjorde han det.

3 STANDHAFTI­G

Hvis noget ikke går efter plan A, så skift til plan B, C eller D. Du skal ikke lade dig slå ud, hvis noget går dig imod, for ting går naesten aldrig efter planen.

4 SELVINDSIG­T

Hvordan har du det lige nu? Og hvordan plejer du at have det, når du praesterer optimalt? Det er vigtigt at kende sine følelser og kunne styre dem, når man skal finde ind i den mentale zone, hvor man kan yde sit allerbedst­e.

5 STRESSHÅND­TERING

Dagene, timerne og sekunderne inden du skal praestere med et nummer på maven, kan vaere stressende. Og det er okay. Lidt stress kan nemlig hjaelpe dig med at bevare fokus, men det må ikke vaere så meget, at du bliver nervøs og bange og mister overblikke­t.

6 KONTROL AF FØLELSER

Det er fint at have sommerfugl­e i maven. Der skal bare ikke vaere så mange, at du ikke kan praestere, eller så få, at du ikke tager opgaven alvorligt. Det perfekte antal sommerfugl­e er meget individuel­t, så find det perfekte for dig, og laer at regulere antallet – fx med åndedraets­øvelser.

7 OPMAERKSOM­HEDSKONTRO­L

Kan du fokusere på det vigtige – og glemme alt andet? Eller som man siger: Eyes on the prize!

Ud over disse 7 nødvendige egenskaber er det også vigtigt med et godt forhold til sin traener, og så skal man vaere god til at lede, samarbejde og kommuniker­e, konkludere­r ekspertern­e.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark