Aktiv Træning (Denmark)

KREATIN PULVER

-

● Kreatin er et naturligt forekommen­de stof, som findes i musklerne. Her bliver det omdannet til kreatinfos­fat og indgår i den energifrig­ørelse, som finder sted, når du udfører eksplosivt muskelarbe­jde.

● Ved at indtage kreatintil­skud bliver du i stand til at yde en ekstra gentagelse pr. saet i din styrketrae­ning, fordi der er mere energi at fyre med. Det er dog først, efter at du har taget et tilskud af kreatin i 5-7 dage, at musklerne er fyldt helt op og kan yde deres maksimale.

● Kreatin giver primaert mening for atleter, der har ramt et plateau i deres traening. Ved at tage en kreatinkur løftes ydeevnen i form af øget styrke og eksplosivi­tet, og resultatet er, at du kan presse musklerne ekstra hårdt. Det medfører forstaerke­de vaekstimpu­lser, der får musklerne til at gro.

● Enkelte undersøgel­ser viser, at effekten er størst, hvis du indtager kreatin umiddelbar­t efter traening. En typisk dosis ligger på 2-4 gram. Denne maengde tages i 4-6 uger, hvorpå det typisk anbefales at holde en pause på 2-4 uger, for at kroppen fortsat respondere­r på indtagelse­n.

● Kreatin findes naturligt i kød, men i meget små koncentrat­ioner, så det er svaert at spise sig til ekstra kreatin. En del mennesker ligger dog naturligt så højt på kreatin i musklerne, at ekstra tilskud er uden effekt.

● Priserne varierer ganske kraftigt. Men typisk ligger en dagsdosis på 3 gram kreatin nede omkring en krone.

● Generelt har kreatin den lille bivirkning, at der bindes en del vand i musklerne, som derfor bliver tunge.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark