Aktiv Træning (Denmark)

Sjaelden misser fra Garmin

➼ De fleste sportsure ligner hinanden og passer mindre godt til møder og middage. Garmin prøver en helt ny vej, men denne gang når man desvaerre ikke i mål.

-

GARMIN INSTINCT CROSSOVER

Hvad: Et sportsur med både visere og digital skaerm. Størrelse: 45 mm. Vandtaet: 100 m.

Pris: 3.995 kr. Info: garmin.dk

Med det nye Instinct Crossover har Garmin forsøgt sig med en crossover – altså en blanding mellem et ur til motion og en mere traditione­l model med visere, der også kan bruges under skjorten uden at råbe “Se mig, jeg er løber”. Idéen er god. Til gengaeld er vi mindre begejstred­e for resultatet. Det vender vi tilbage til.

Først skal det handle om funktional­iteten. Det får man nemlig ret meget af med dette ur. Der er selvfølgel­ig en udmaerket pulsmåler og målinger af VO₂ maks. og søvnkvalit­et, ligesom der er en masse sportsgren­e at vaelge imellem – inklusive hesteryg og jagt. Sammen med måling af iltoptagel­se, stressnive­au og sporingsfu­nktioner i tilfaelde af nødsituati­oner er der nok til langt de fleste motioniste­r.

Batteriet er fornuftigt med en GPS-tid på op til 25 timer. Vi brugte uret i smartwatch-tilstand og med fire ugentlige traeninger i mere end to uger i en vinterperi­ode, hvor solcellern­e ikke fik noget at leve af.

Skaermen er monokrom som på de almindelig­e Instinct-modeller. Desvaerre optager solcellern­e, tidsmarkør­erne i kanten og viserne så meget plads, at det resterende skaermarea­l er begraenset. Det betyder, at tiden er nem at aflaese, mens alt andet er noget svaerere at se. Vi viste uret til folk i 20’erne, og selv de syntes, at puls, skridt, batteritid osv. er alt for svaert at aflaese. Under sveddryppe­nde aktivitet bliver det selvfølgel­ig kun vaerre. Vi er meget begejstred­e for Instinct 1 og 2, der har masser af funktioner og en letaflaese­lig monokrom skaerm uden dikkedarer til en fornuftig pris. Idéen med at tilsaette visere er god, men i naeste generation skal det gøres bedre.

KONKLUSION: Idéen fejler ikke noget, men det gør resultatet.

Har alle de funktioner, vi forventer i midterklas­sen. Alt for svaert at aflaese. Prisen skaerer også i øjnene.

 ?? ?? Solceller, markører og visere gør resten af skaermen på Instinct Crossover lille og svaer at afkode.
Solceller, markører og visere gør resten af skaermen på Instinct Crossover lille og svaer at afkode.
 ?? ?? Crossover opfanger GPS-signal på få sekunder.
Crossover opfanger GPS-signal på få sekunder.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark