Vi har fun­det det ene nye stof ef­ter det an­det i de se­ne­re år (...) Mil­jøsty­rel­sen må over­ve­je, om den god­ken­der stof­fer på den rig­ti­ge må­de.

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Wal­ter Brüsch, se­ni­o­r­kon­su­lent i Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, i for­bin­del­se med fund af man­ge nye og god­kend­te ty­per sprøj­te­gif­te i det dan­ske grund­vand. Til Po­li­ti­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.