Ebo­la-smit­te har som fryg­tet ramt stor­by i DRCongo

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Myn­dig­he­der­ne i DRCongo be­kra­ef­ter, at et ebo­laud­brud er kon­sta­te­ret i den sto­re by Mban­da­ka i den nord­ve­st­li­ge del af lan­det. Fle­re hund­re­de men­ne­sker kan ha­ve va­e­ret i kon­takt med smit­te­de per­so­ner, si­ger en lo­kal la­e­ge.

Ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen fryg­ter, at et ud­brud i en stor by kan bli­ve sva­ert at kon­trol­le­re.

Stem­nin­gen er uro­lig og let­te­re pa­nisk i Mban­da­ka, der lig­ger ved Congo­flo­den og har en halv mil­li­on ind­byg­ge­re, forta­el­ler lo­ka­le i om­rå­det. Af 44 for­modet smit­te­de er 23 iføl­ge WHO om­kom­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.