De dan­ske spe­ci­alstyr­ker på vej hjem fra Irak

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

De dan­ske spe­ci­alstyr­ker i Irak er på vej hjem ef­ter en ve­lud­ført mis­sion mod Is­la­misk Stat (IS). Så­dan ly­der det sam­stem­men­de fra uden­rigs­mi­ni­ster An­ders Samu­el­sen (LA) og for­svars­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V).

Styr­ker­ne kal­des hjem, for­di sto­re de­le af Irak ik­ke la­en­ge­re er kon­trol­le­ret af IS. De for­ven­tes at va­e­re ude af Irak se­ne­st i ok­to­ber.

Dan­mark vil fort­sat va­e­re til ste­de i Irak og bi­dra­ge til, at de iraki­ske sik­ker­heds­styr­ker selv kan va­re­ta­ge sik­ker­he­den i lan­det, li­ge­som Dan­mark og­så vil bi­dra­ge med et ra­da­ran­la­eg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.