Bred af­ta­le skal sik­re god di­gi­tal da­ek­ning og 5G

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Al­le Fol­ke­tin­gets par­ti­er er eni­ge om et nyt te­le­for­lig. Gårs­da­gens af­ta­le la­eg­ger sig ta­et op ad re­ge­rin­gens ud­spil, der kom i marts.

Iføl­ge af­ta­len til­fø­res bred­bånd­s­pulj­en i år i alt 100 mil­li­o­ner kro­ner, som må­l­ret­tes lan­dets tyndt be­fol­ke­de om­rå­der.

Par­ter­ne er og­så eni­ge om at ud­ar­bej­de en na­tio­nal hand­lings­plan for ud­rul­ning af 5G i Dan­mark. 5G er op til hund­re­de gan­ge hur­ti­ge­re end det nu­va­e­ren­de 4G-net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.