Royalt bryl­lup bli­ver uden Meghan Mark­les far – ta­ger hen­des mor over?

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Meghan Mark­les far duk­ker ik­ke op, når hans dat­ter lør­dag gif­ter sig med bri­ti­ske prins Har­ry. Det op­ly­ser Meghan Mark­le i en of­fi­ci­el med­del­el­se fra Ken­sing­ton Pa­la­ce, den kon­ge­li­ge resi­dens.

Fa­de­ren Tho­mas Mark­le for­tal­te tid­li­ge­re på ugen til det ame­ri­kan­ske gos­sip­me­die TMZ, at han har pro­ble­mer med hjer­tet, og at han skal ope­re­res. Re­elt har der i fle­re da­ge fra of­fi­ci­el si­de i Stor­bri­tan­ni­en va­e­ret uvis­hed om, hvor­vidt fa­de­ren vil­le duk­ke op.

»Be­kla­ge­lig­vis vil min far ik­ke del­ta­ge i bryl­lup­pet. Jeg har al­tid be­kym­ret mig for min far, og jeg hå­ber, han vil få den plads, han be­hø­ver til at fo­ku­se­re på sit hel­bred,« ly­der det i er­kla­e­rin­gen fra Meghan Mark­le.

Tho­mas Mark­le si­ger til TMZ, at Do­ria Rag­land, mor til Meghan Mark­le, vil va­e­re et godt bud på en per­son, der kan fø­re bru­den op ad kir­ke­gul­vet. At det­te er en sand­syn­lig ud­gang, er book­ma­ker­ne eni­ge i.

Meghan Mark­le gif­ter sig lør­dag med prins Har­ry. Fo­to Oli Scar­ff

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.