Ras­mus Mey­er Kors­gaard blå bog

Berlingske Tidende - - NAVNE -

Født i Al­bert­slund i 1982 . Fa­ren var til­lids­mand på Po­li­ti­ken og moren la­e­rer i Brønd­by Strand. 2002-03: For­mand for Dan­ske Gym­na­sie­e­le­vers Sam­men­slut­ning. 2004-07: Ba­chel­or­stu­de­ren­de på Roskil­de Uni­ver­si­tet. 2007-09: Kan­di­dat­stu­de­ren­de på The New School i New York. 2008: Fri­vil­li­gor­ga­ni­sa­tor på Oba­ma-kampag­nen i New York. 2009-11: Kampag­ne­chef, So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti 2011-13: Rå­d­gi­ver for SFs le­del­se. 2013-14: Kom­mu­ni­ka­tions­chef, Ama­ger Res­sour­ce Cen­ter. 2014-18: Di­rek­tør, Dansk So­ci­al­rå­d­gi­ver­for­e­ning. Ras­mus Mey­er er gift med Lea Kors­gaard, che­fre­dak­tør for on­li­ne­me­di­et Zet­land. Par­ret har tre børn, Mads, Aske og Bjørn på ot­te, seks og fem år. De bor i Val­by, men flyt­ter til for­stan­der­bo­li­gen på Kro­gerup Højsko­le i be­gyn­del­sen af au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.