Bra­si­li­ens Lu­la fast­hol­der sit kan­di­da­tur

Berlingske Tidende - - OPINION -

Jeg er kan­di­dat til Bra­si­li­ens pra­esi­den­tem­be­de ved val­get til ok­to­ber, for­di jeg ik­ke har be­gå­et no­gen for­bry­del­se, og for­di jeg kan sør­ge for, at lan­det ven­der til­ba­ge til de­mo­kra­ti og ud­vik­ling for vo­res folk. Ef­ter alt, hvad jeg har gjort som pra­esi­dent for re­pu­blik­ken (mel­lem 2003 og 2010, er jeg sik­ker på, at jeg vil va­e­re i stand til at gen­gi­ve re­ge­rin­gen he­le dens tro­va­er­dig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.