Has­hkrig i So­ci­al­de­mo­kra­ti­et

Berlingske Tidende - - OPINION -

Der er man­ge hold­nin­ger i vo­res par­ti, men Hen­riks de­bat­bog aen­drer ik­ke ved So­ci­al­de­mo­kra­tiets hold­ning. Vi går ik­ke ind for le­ga­li­se­ring af hash el­ler an­dre stof­fer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.