Edith Thin­gs­trup Sos­ser­nes svigt

Berlingske Tidende - - OPINION -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes grup­pe­for­mand in­drøm­mer sit par­tis svigt:

»Alt, hvad vi har gjort de se­ne­ste 50 år, har va­e­ret nyt­te­løst,« ud­ta­ler Sass Lar­sen til In­for­ma­tion. Hø­je skat­ter. Løs­slup­pen vel­fa­erds­stat. Mis­for­stå­et ud­la­en­din­gepo­li­tik. Nyt­te­løs kli­ma­po­li­tik. Alt.

Bort­set fra, at Sass Lar­sen – iføl­ge In­for­ma­tion – kun ta­ler om sit par­tis hold­ning til hash. Men ba­re ro­lig. Sass me­ner det utvivl­s­omt, når han si­ger »alt«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.