Jag ik­ke sår­ba­re bor­ge­re ud af by­en

Berlingske Tidende - - OPINION -

Nu er det kom­met frem i lo­ka­la­vi­sen 2770, at DSB skal bru­ge grun­den i Verm­lands­ga­de, der el­lers har hu­set en ra­ek­ke bor­ge­re i man­ge år, som ik­ke har det nemt, og der­for skal de på­ga­el­den­de bor­ge­re flyt­tes. Det er da ik­ke i or­den på den må­de at flyt­te bor­ge­re, som ik­ke har det nemt, det gør ik­ke li­vet bed­re for dem og min­der om den må­de, en del kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­re og før­tids­pen­sio­ni­ster blev tvangs­flyt­tet til Lol­land. Det har ik­ke me­get med vel­fa­erd at gø­re at ja­ge fy­sisk og psy­kisk neds­lid­te bor­ge­re ud af for ek­sem­pel Kø­ben­havn på den må­de. RU­NE OLSEN, KA­STRUP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.