NORDMAEND HAV­DE TRAVLT MED AT FYLDE VINKAELDEREN FØR FEST

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

17. maj er no­get helt sa­er­ligt for nord­ma­en­de­ne. Det er Nor­ges na­tio­nal­dag, og det er en dag, hvor nordmaend fe­ster – og­så med vå­de va­rer som in­gre­di­ens. Det kun­ne ma­er­kes i lan­dets vin­mo­nopol-bu­tik­ker, hvor sal­get eks­plo­de­re­de i da­ge­ne op til 17. maj. Tag ba­re for­le­den, 16. maj, hvor al­ko­hol­bu­tik­ker­ne solg­te li­ge så me­get i ti­men, som de gør på en nor­mal ons­dag. I ons­dags solg­te man så­le­des he­le 133.000 li­ter al­ko­hol mel­lem klok­ken 16 og 17, forta­el­ler Vin­mo­nopo­let – som selv holdt luk­ket 17. maj – for at fe­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.