FLE­RE BUR­DE SPI­SE BRØD TIL. UN­DER­SKUD HOS RUGBRØDSPUSHER

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Rug­brød er godt. Og selv om for­bru­get fal­der i Dan­mark, er det vel sta­dig na­er­mest na­tio­nal­brød num­mer ét her­hjem­me. Men en af lan­dets stør­ste brød­pro­du­cen­ter, Ko­h­berg, li­der hårdt øko­no­misk i dis­se år. Den søn­derjyske pro­du­cent har op­le­vet fle­re år med be­ty­de­li­ge un­der­skud, og 2017 blev end­nu et til­fa­el­de, skri­ver food-sup­ply.dk. Sel­ska­bet tab­te fem mil­li­o­ner kro­ner, som dog er min­dre end tid­li­ge­re år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.