De fi­re fon­de med sva­nen

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Al­le fi­re in­ve­ste­rings­fon­de in­ve­ste­rer i virksomheder og/el­ler sta­ter, der til­by­der løs­nin­ger in­den for om­rå­der­ne for ba­e­re­dyg­tig om­stil­ling: fø­de­va­rer, mo­bi­li­tet og in­fra­struk­tur, vedvarende ener­gi, cir­ku­la­er øko­no­mi, so­ci­al in­klu­sion, in­nova­tion til frem­me af ba­e­re­dyg­tig­hed og sund­hed.

Tri­o­dos Sustai­nab­le Bond Fund: Kon­cen­tre­ret po­r­te­føl­je af ob­liga­tio­ner ud­stedt af børsno­te­re­de sel­ska­ber, re­ge­rin­ger i EU og hal­vof­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner. Tri­o­dos Sustai­nab­le Equi­ty Fund: Ak­tier i sto­re børsno­te­re­de sel­ska­ber, der til­by­der ba­e­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger. Tri­o­dos Sustai­nab­le Mixed Fund: Blan­det po­r­te­føl­je af ak­tier og ob­liga­tio­ner som oven­for. Tri­o­dos Sustai­nab­le Pio­ne­er Fund: Glo­ba­le in­ve­ste­rin­ger i in­nova­ti­ve og børsno­te­re­de mel­lem­sto­re virksomheder, der lig­ger i spid­sen med hen­syn til ba­e­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.