DE HÅN­D­RUL­LE­DE CI­GA­RER HOL­DER STGVAEKSTEN PÅ RET­TE SPOR

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Scan­di­navi­an To­bac­co Group (STG) har haft en pa­en va­ekst i før­ste kvar­tal – og det i høj grad tak­ket va­e­re sel­ska­bets hån­d­rul­le­de ci­ga­rer. Va­luta­mod­vind ko­ste­de dog lidt på om­sa­et­nin­gen må­lt i dan­ske kro­ner, men op­gjort i fa­ste va­luta­ku­r­ser var den or­ga­ni­ske va­ekst på 3,5 pct. og der­med et styk­ke over 2018-må­let om en flad til svagt po­si­tiv or­ga­nisk om­sa­et­nings­va­ekst. Det skri­ver Ritzau Fi­nans. »Vi er til­fred­se med den fort­sat­te for­bed­ring in­den for hån­d­rul­le­de ci­ga­rer, som af­spej­ler, at ka­te­go­ri­en er på vej til­ba­ge mod pa­e­ne va­ek­stra­ter,« si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i STG Ni­els Fre­de­rik­sen. I kro­ner faldt om­sa­et­nin­gen til 1.285 mio. kr. fra 1.379 mio. kr. Drifts­re­sul­ta­tet steg til 125 mio. kr. fra 117 mio. kr., og bund­linj­en blev for­bed­ret til et over­skud på 88 mio. kr. fra 75 mio. kr. Ka­te­go­ri­en hån­d­rul­le­de ci­ga­rer le­ve­re­de en or­ga­nisk va­ekst på 6,8 pct.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.