Fle­re kvo­te­flygt­nin­ge til Nor­ge

Berlingske Tidende - - NYHEDER - Ritzau

Den nor­ske re­ge­ring har be­slut­tet at mod­ta­ge 3.000 FN-kvo­te­flygt­nin­ge na­e­ste år. Det er en stig­ning på 880 i for­hold til i år, hvor man modt­og 2.120. I ja­nu­ar blev den nor­ske re­ge­ring, der indtil da hav­de be­stå­et af det kon­ser­va­ti­ve Høy­re og det ind­van­drings­skep­ti­ske Frem­skrittspar­ti­et, ud­vi­det til og­så at om­fat­te det li­be­ra­le par­ti Ven­stre, der øn­sker, at man skal øge an­tal­let af kvo­te­flygt­nin­ge.

Er­na Sol­berg, Nor­ges stats­mi­ni­ster, med FNs ge­ne­ral­se­kre­ta­er An­to­nio Gu­ter­res. Fo­to: Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.