Be­tjent til­talt for løgn stil­ler sig ufor­stå­en­de

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

En er­fa­ren fa­erds­els­be­tjent er helt ufor­stå­en­de over for, hvor­dan han er endt på an­kla­ge­ba­en­ken i Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster.

»Jeg er ry­stet over, at man pas­ser sit ar­bej­de og så en­der her. Jeg er po­li­ti­mand med så stort hjer­te,« sag­de han i går ty­de­ligt på­vir­ket af si­tu­a­tio­nen.

Fa­erds­els­be­tjen­ten gen­nem over 20 år står til­talt for i tre til­fa­el­de at ha­ve skre­vet for­ker­te op­lys­nin­ger i po­li­tirap­por­ter samt ef­ter­føl­gen­de at ha­ve vid­net om det i ret­ten. Vid­ne­for­kla­rin­ger, der iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den er us­an­de.

Mens den ene sag er fra 2011, fandt de to an­dre sted i 2015. De om­hand­ler al­le per­so­ner, der skal ha­ve kørt bil på­vir­ket af hash el­ler al­ko­hol samt uden kø­re­kort.

Be­tjen­ten na­eg­ter sig skyl­dig i al­le til­ta­ler mod ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.