Kli­ma­pa­nel ad­va­rer i rap­port

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

En rap­port fra FNs Kli­ma­pa­nel, IPCC, vi­ste nat­ten til man­dag, at hvis den glo­ba­le op­varm­ning fort­sa­et­ter som i dag, når klo­dens tem­pe­ra­tur en stig­ning på 1,5 gra­der et sted mel­lem 2030 og 2052. Al­le­re­de nu er tem­pe­ra­tu­ren på klo­den ste­get cir­ka en grad si­den før in­du­stri­a­li­se­rin­gen om­kring år 1850-1900. Det kra­e­ver hur­ti­ge, om­fat­ten­de og hidtil use­te aen­drin­ger i al­le aspek­ter af sam­fun­det, hvis den glo­ba­le op­varm­ning skal be­gra­en­ses, fastslog rap­por­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.