Lands­hol­det skal tra­e­ne i Her­ning

Berlingske Tidende - - SPORTEN - Ritzau

Chri­sti­an Erik­sen, Kas­per Sch­mei­chel og re­sten af det dan­ske fod­bold­lands­hold er net­op nu sam­let i lands­holds­lej­ren i Her­ning for­ud for lør­da­gens kamp mod Ir­land (se si­de 26). Frem­over bli­ver Her­ning og­så ba­se, når lands­hol­det skal tra­e­ne for­ud for land­skam­pe og slut­run­der.

En ny hy­brid­ba­ne bli­ver nem­lig etab­le­ret ved Her­ning Fremads tra­e­nings­an­la­eg på Tegl­par­ken Sta­dion. Det er et re­sul­tat af en af­ta­le mel­lem Her­ning Kom­mu­ne, Her­ning Fremad og DBU. Det skri­ver DBU.

En hy­brid­ba­ne be­står af en blan­ding af kun­stigt og na­tur­ligt gra­es. Den nye tra­e­nings­ba­ne til lands­hol­det skal stå fa­er­dig i som­me­ren 2019.

Lands­hol­det har tid­li­ge­re ef­ter lyst­bed­ret r a en in g s fa­ci­li­te­ter, og det blev og­så om­talt i den nye af­ta­le­mel­lem DB U og Spil­ler­for­e­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.