Ni­els Brun­se

Bonu­s­in­fo

Berlingske Tidende - - NAVNE -

Ud­na­evnt til Rid­der af Dan­ne­brog 2011. Mod­ta­get man­ge lit­te­ra­e­re pri­ser, bl.a. Wil­helm Han­sen Fon­dens Ha­e­der­spris 2017. For­fat­ter af dig­te, novel­ler, ro­ma­ner, sku­e­spil, san­ge og revytek­ster. Har gen­nem ti­den haft ad­skil­li­ge til­lids­hverv i det dan­ske kul­tur­land­skab. Sha­kespea­res sku­e­spil er tid­li­ge­re over­sat til dansk af Ed­vard Lem­bcke og Val­de­mar Øster­berg. Over­sa­et­tel­ses-pro­jek­tet er mu­lig­gjort af pen­ge fra bl.a. Bi­ku­ben­fon­den. La­es me­re på Ni­els Brun­ses hjem­mesi­de: www.ni­els­brun­se.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.