Nog­le lyt­ter med

Berlingske Tidende - - OPINION -

Tak til Sø­ren Pind for en ind­sigts­fuld og velskre­vet opi­ni­on i Ber­ling­s­ke lør­dag 6/10. Det er ik­ke sa­er­lig tit, at jeg er enig med Pind, men i be­skri­vel­sen af ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster­nes ar­bej­de ram­te han ho­ve­d­et på søm­met. Vi kan ik­ke be­va­re vo­res liv, vo­res fri­hed og vo­res de­mo­kra­ti, hvis alt skal la­eg­ges ud i ple­num-dis­kus­sio­ner og be­slut­tes af ama­tø­rer­ne. For nog­le lyt­ter med, som ik­ke vil os det godt. Og så må vi jo va­el­ge, om vi helst vil sto­le på dem el­ler på vo­res eg­ne myn­dig­he­der og valg­te le­de­re. HANS JØR­GEN PEDERSEN, KØ­BEN­HAVN Ø

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.