Byg en ci­tytun­nel

Berlingske Tidende - - OPINION -

Der er nu frem­sat for­slag om en ny ind­da­em­ning i Kø­ben­havns­om­rå­det, Ly­net­te­hol­men, og i sam­men­ha­eng her­med an­la­eg af den la­en­ge de­bat­te­re­de hav­ne­tun­nel: En bo­ret bil­tun­nel un­der hav­ne­ind­lø­bet og he­le vej­en ned un­der Ama­ger til Øre­sunds­mo­tor­vej­en. Men hvor­for den­ne lan­ge tun­nel un­der Østa­ma­ger? Det er klart, at det vil va­e­re nød­ven­digt med ad­gangs­ve­je til det nyind­da­em­me­de om­rå­de, men har den øvri­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.