RETSORDFØRERE: SCHLÜTER-SAG BØR INDGÅ I UD­SPIL OM ØGET KON­TROL

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Schlüter-sa­gen lan­der her til mor­gen kl. 8 på ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe Poul­sens (K) bord, når retsord­fø­re­ren fra So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, Tri­ne Bram­sen, vil fo­re­slå mi­ni­ste­ren, at Schlüter­sa­gen ind­dra­ges i det kom­men­de lov­for­slag, der skal ska­er­pe til­sy­net med lan­dets ad­vo­ka­ter. Schlüter-sa­gen hand­le­de om svin­del med kli­en­ter­nes pen­ge via et fir­ma, som ad­vo­ka­ter­ne hav­de op­ret­tet ved si­den af de­res ad­vo­katvirk­som­hed, og det er den slags si­de­virk­som­hed, som Tri­ne Bram­sen vil ha­ve justits­mi­ni­ste­ren til at for­hol­de sig til. »Jeg vil be­de justits­mi­ni­ste­ren adres­se­re det her pro­blem, når vi første­be­hand­ler lov­for­sla­get i Fol­ke­tin­get,« si­ger Tri­ne Bram­sen. Lov­for­sla­get, der skal ska­er­pe til­sy­net med ad­vo­ka­ter, ta­ger blandt an­det af­sa­et i en ra­ek­ke hi­sto­ri­er om for­svar­sad­vo­ka­ter, der har gi­vet ga­ver til kli­en­ter og ud­delt re­k­la­me­tøj til ind­sat­te. Lov­for­sla­get frem­sa­et­tes i Fol­ke­tin­get om to uger. Det er retsord­fø­rer­ne fra re­ge­rings­par­ti­er­ne, S og DF, som mø­des med justits­mi­ni­ste­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.