Kort om TDC

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

TDC er Dan­marks stør­ste på al­le fi­re om­rå­der: Fast­net­te­le­fo­ni, mo­bil­te­le­fo­ni, ka­bel-TV og in­ter­net­for­bin­del­ser. Kon­cer­nen har si­den 1. au­gust be­stå­et af to di­vi­sio­ner: NetCo (net­va­erk og di­gi­tal in­fra­struk­tur) og OpCo (TDCs kun­der og di­gi­ta­le tje­ne­ster i bl.a. YouSee, TDC Er­hverv, Tel­mo­re, Ful­l­ra­te og Blo­ck­bu­ster). TDCs om­sa­et­ning for ja­nu­ar-ju­ni 2018, der er se­ne­st of­fent­lig­gjor­te tal, var på 10.184 mio. kr. (10.331 mio. i 1. hal­vår 2017) med et drifts­re­sul­tat/EBITDA på 4.094 mio. (4.180 mio. i 1. hal­vår 2017). Ved ud­gan­gen af ju­ni hav­de TDC i Dan­mark 1.106.000 pri­va­te bred­bånd­skun­der og 149.000 er­hvervs­bred­bånd­skun­der, 1.907.000 pri­va­te mo­bil­kun­der og 804.000 er­hvervs­mo­bil­kun­der, 1.267.000 pri­va­te TV-kun­der samt 414.000 pri­va­te fast­net­kun­der og 180.000 er­hvervs­fast­net­kun­der. Th.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.