Blå bog

Bike Season - - Alejandro Valverde -

navn:

Alejan­dro val­ver­de Bel­mon­te født: 25 april 1980 i Murcia hold: Mo­vistar – på kon­trakt frem til 2017

de­but som pro­fes­sio­nel: 2002

ud­valg­te tri­um­fer

grand tours Fi­re eta­pe­sej­re i Tour de Fran­ce (2005, 2008, 2012) Ni eta­pe­sej­re i vu­el­ta a es­paña (2003-2015) vin­der af vu­el­ta a es­paña (2009)

eta­pe­løb critéri­um du Daup­hiné (2008, 2009) vol­ta a ca­ta­lu­nya (2009) vu­el­ta a An­da­lucia (2012, 2013, 2014) vu­el­ta a Bur­gos (2004, 2009)

en­dagsløb Liè­ge-ba­stog­ne-liè­ge (2006, 2008, 2015) Flé­che Wal­lo­ne (2006, 2014, 2015) clási­ca ci­clis­ta San Sebastian (2008, 2014) Ro­ma Maxi­ma (2014)

der­u­d­over... er han slut­tet øverst på ucis ver­dens­rang­li­ste i bå­de 2014 og 2015, samt uci's Wor­ld Tours rang­li­ste i 2006 og 2008. Han har op­nå­et po­di­e­plad­ser i Amstel Gold Ra­ce, vu­el­ta a es­paña, og Tour de Fran­ce, li­ge­som han blev spansk me­ster på lan­de­vej i 2008 og 2015 og på en­kelt­star­ten i 2014. i vm-sam­men­ha­eng er det ble­vet til fi­re bron­ze­me­dal­jer og to sølv­me­dal­jer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.