PLA­NET

Bike Season - - Det Venter Jeg Af Saesonen -

De­sig­net til dig, som øn­sker en klas­sisk ita­li­ensk car­bon­ra­cer til en at­trak­tiv pris. Ram­men kan mon­te­res med bå­de me­ka­nisk el­ler elek­tro­nisk grup­pe, og den flot­te Pla­net ram­me kan sag­tens ba­e­re en top­grup­pe. Car­bon- ram­me og for­gaf­fel, Shi­ma­no 105 og Fulcrum Ra­cing 7 LG hjulsa­et.

19.999,fra

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.