Eks­per­tens dom

Bike Season - - Løbene -

Til­nav­net ’Lø­bet til So­len’ er ik­ke til­fa­el­digt, for når ryt­ter­ne sen­des af sted, er det med hue og hand­sker og i bi­den­de kul­de. Langt in­de på det fran­ske fast­land kry­ber tem­pe­ra­tu­ren of­te un­der fryse­punk­tet. Man får ik­ke sja­el­dent det bizarre syn at se, at et cy­kel­felt kø­rer rundt mel­lem sne­dri­ver. Ken­de­teg­nen­de er det, at man­ge af Tou­rens ho­ved­per­so­ner of­te va­el­ger at kø­re Aso-lø­bet Pa­ris-ni­ce frem for Tir­reno-adri­a­ti­co. Det sker for­ment­lig for at få et par plus­ser i Tour-ar­ran­gør Aso’s bog in­den som­me­rens sto­re slag.

Ty­pisk bli­ver lø­bet af­gjort på de sid­ste eta­per, og i år er der 18 ka­te­go­ri­se­re­de stig­nin­ger på de sid­ste tre eta­per, så der er mas­ser af an­grebs­mu­lig­he­der. jeg for­ud­ser, at na­est­sid­ste eta­pe i år bli­ver af­gø­ren­de, når ryt­ter­ne ram­mer La Ma­do­ne d’utel­le – en stig­ning, som er hyp­pigt brugt un­der tra­e­ning af de man­ge prof-ryt­te­re, som bor i Ni­ce og Mo­na­co.

Lur mig, om ik­ke en af net­op de ryt­te­re – som om­fat­ter Ri­chie Por­te og chris Froo­me – lø­ber med sej­ren i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.