Fak­ta fra hi­sto­ri­en

Bike Season - - Løbene -

1907 / Det før­ste Mila­no - San­re­mo sky­des i gang søn­dag 14. april. Fransk­man­den Luci­en Pe­tit-bre­ton vin­der lidt over 11 ti­mer se­ne­re lø­bet. 1910 / Fransk­man­den eugè­ne christophe vin­der i et bi­belsk uvejr, hvor der fal­der 20 cm sne. Lø­bet reg­nes for det hår­de­ste no­gen­sin­de. 1934 / Bel­gi­e­ren jef Demuy­se­re vin­der og bli­ver den ene­ste ud­la­en­ding i pe­ri­o­den 1914-1950, som sej­rer i den ita­li­en­ske klas­si­ker. 1960 / Pog­gio-stig­nin­gen in­klu­de­res i ru­ten for før­ste gang i et for­søg på at gø­re lø­bet hår­de­re og sik­re bed­re vin­der­chan­cer for ita­li­en­ske ryt­te­re. 1970 / For før­ste gang i 17 år vin­der en ita­li­e­ner, da Mi­chel Dan­cel­li sky­der først over stre­gen. 1976 / Bel­gi­e­ren ed­dy Merckx vin­der lø­bet for sy­ven­de gang. Det bli­ver hans sid­ste sto­re sejr i kar­ri­e­ren. 1982 / ci­pres­sa-stig­nin­gen la­eg­ges ind i fi­na­len før Pog­gio. 2004 / Ty­ske­ren erik za­bel stra­ek­ker ar­me­ne i vej­ret for at fejre sin fem­te sejr i lø­bet, men oscar Frei­re sny­der ham på stre­gen for tri­um­fen. 2008 / Schweize­ren Fabian cancellara kom­mer sprin­ter­ne i for­kø­bet, da han på op­løbs­stra­ek­nin­gen får et lil­le for­spring og ev­ner at hol­de det helt til stre­gen. 2013 / Sne­vejr og is­nen­de kul­de får ar­ran­gø­rer­ne til at af­kor­te ru­ten og kø­re ryt­ter­ne i bus­ser til en ny start. Ty­ske Ge­rald ci­o­lek vin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.