Eks­per­tens dom

Bike Season - - Løbene -

Bro­stens­sa­e­so­nen er med om­loop Het Nieuws­blad og Kuur­ne-bruxelles-kuur­ne i slut­nin­gen af fe­bru­ar skudt i gang la­en­ge in­den 60. ud­ga­ve af det­te løb med det mund­ret­te navn e3 Ha­rel­be­ke. Men Ha­rel­be­ke er det før­ste Wor­ld Tour-løb i det bar­ske ter­ra­en, og det er en vig­tig op­takt til de helt sto­re klas­si­ke­re i uger­ne ef­ter. en del af stig­nin­ger­ne og bro­stens­stra­ek­nin­ger­ne er kendt ter­ra­en for klas­si­ker­spe­ci­a­li­ster­ne, for de går igen år ef­ter år, og det gør lø­bet til det må­ske vig­tig­ste for­be­re­del­ses­løb til monu­men­tet Flan­dern Rundt.

Al­le­re­de med Ha­rel­be­ke be­gyn­der Flan­dern at stin­ke af po­m­frit­ter og may­on­nai­se blan­det med to­baks­røg, og det står på i nog­le uger, når hun­dredt­u­sin­der af bel­gi­ske cy­kel­fans – man­ge ik­la­edt stram­me Mol­te­ni-trø­jer – strøm­mer ud på lan­de­ve­je­ne for at se de­res hel­te.

For­ment­lig bli­ver det Pa­tri­ck Le­fe­ve­res klas­si­ker­trup, som nu går un­der nav­net etixx-qui­ck Step, som kom­mer til at spil­le en ho­ved­rol­le i dis­se klas­si­ske bel­gi­er­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.