Eks­per­tens dom

Bike Season - - Løbene -

Tid­li­ge­re lå lø­bet om ons­da­gen mel­lem Flan­dern Rundt og Pa­ris-rou­baix, men det er ste­get i gra­der­ne og har få­et en me­re pro­mi­nent pla­ce­ring på søn­da­gen før ’De Ron­de’.

Sid­ste år blev lø­bet vun­det af Luca Pa­o­li­ni (Ka­tusha) i et episk slag i et vildt uvejr, hvor han sat­te Pa­tri­ck Le­fe­ve­res Qui­ck Step-dren­ge til va­egs. Pa­o­li­ni røg si­den ud af Tou­ren, da det vi­ste sig, at mål­stre­gen ik­ke er den ene­ste hvi­de streg, han er hur­tigt frem­me ved.

Gent-we­vel­gem er isa­er kendt for Kem­mel­berg-stig­nin­gen, som med si­ne bro­sten som re­gel ska­ber et dra­ma, som re­sten af lø­bet of­te li­der un­der man­gel på. To gan­ge kø­rer fel­tet op over stig­nin­gen, og den af­gø­ren­de ud­skil­ning fin­der sted her. of­test er det spurt­sta­er­ke ryt­te­re, der hø­ster sej­re i det­te løb, som har Lars Mi­cha­el­sen som ene­ste dan­ske vin­der. Han vandt i 1995, da han kør­te for det no­to­risk mak­si­malt kr­ud­te­de Festi­na­mand­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.