FAK­TA

Bike Season - - Flandern Rundt -

KA­TE­GO­RI:

STA­TUS:

Wor­ld Tour

Monu­ment

KEN­DE­TEGN: Bro­sten og en se­rie kor­te, stri­de stig­nin­ger - så­kald­te ’hel­lin­gen’ - hvoraf fle­re har op­nå­et myto­lo­gisk ry. Kop­pen­berg, Pa­ter­berg og ou­de Kwa­re­mont er nav­ne, der får det til at gy­se af fryd og frygt i en­hver klas­si­ker­ryt­ter.

TIL­NAVN: Lø­bet hed­der på flam­sk ’De Ron­de van vlaan­de­ren’ og bli­ver of­te blot om­talt som ’De Ron­de’.

AR­RAN­GØR: Flan­ders clas­si­cs

BAG­GRUND: Flan­dern Rundt blev kørt før­ste gang i 1913 på ini­ti­a­tiv af jour­na­li­sten Ka­ren van Wi­j­nen­da­e­le som re­k­la­me for hans avis Sportwe­reld. vok­se­de ef­ter An­den ver­denskrig til en in­ter­na­tio­nal be­gi­ven­hed og er i dag et af cy­kel­spor­tens fem ’monu­men­ter’.

SE­NE­STE FEM VIN­DE­RE

2015 Ale­xan­der Kri­stoff (Nor­ge) 2014 Fabian cancellara (Schweiz) 2013 Fabian cancellara (Schweiz) 2012 Tom Boo­nen (Bel­gi­en) 2011 Ni­ck Nuy­ens (Bel­gi­en)

FLEST SEJ­RE

Seks ryt­te­re har vun­det hver tre gan­ge: Achiel Buys­se (Bel­gi­en), Fi­o­ren­zo Mag­ni (ita­li­en), eric Le­man (Bel­gi­en), Jo­han Mu­se­euw (Bel­gi­en), tom Boo­nen (Bel­gi­en), Fabian Cancellara (Schweiz)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.