FAK­TA

Bike Season - - Paris-roubaix -

KA­TE­GO­RI:

STA­TUS:

Wor­ld Tour

Monu­ment

KEN­DE­TEGN: en fem­te­del af det lan­ge løb kø­res på si­ne ste­der na­er­mest ufrem­kom­me­li­ge bro­stens­stra­ek­nin­ger - så­kald­te pavéer - hvor mud­der­pø­le, vand­pyt­ter og sto­re mel­lem­rum mel­lem de glat­te, ska­e­ve sten gør det yderst van­ske­ligt at hol­de sig på cyk­len.

AR­RAN­GØR: Amaury Sport or­ga­ni­sa­tion (ASO)

BAG­GRUND: Lø­bet blev skabt af tekstil­fa­bri­kan­ter­ne Théo­do­re vien­ne og Mauri­ce Pe­rez, som i 1895 hav­de stå­et bag op­fø­rel­sen af en cyk­le­ba­ne i Rou­baix og nu for­søg­te at ska­be op­ma­er­k­som­hed om ve­lodro­men ved at la­de den va­e­re fi­na­le for et spek­taku­la­ert cy­kel­løb. Avi­sen Le vélo blev me­d­ar­ran­gør af lø­bet, som op­rin­de­ligt var ta­enkt som for­be­re­del­ses­løb til det tra­di­tions­ri­ge Bor­deaux­pa­ris.

SE­NE­STE FEM VIN­DE­RE

2015 jo­hn De­gen­kolb (Tys­kland) 2014 Niki Ter­p­stra (Hol­land) 2013 Fabian cancellara (Schweiz) 2012 Tom Boo­nen (Bel­gi­en) 2011 jo­han van Sum­me­ren (Bel­gi­en)

DAN­MARK PÅ PO­DI­ET

char­les Mey­er, num­mer to i 1896

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.