OP­FANDT ’HEL­VE­DET I NORD’

Bike Season - - Paris-roubaix -

Fransk­man­den Eugè­ne Christophe er en af de mest hård­fø­re ryt­te­re, som cy­kel­spor­ten no­gen­sin­de har set, og det un­der­stre­ge­de han, da han i 1910 vandt Mila­no-san­re­mo i et uvejr, der kun til­lod tre ryt­te­re at gen­nem­fø­re. Sam­me år blev han num­mer tre i Pa­ris-rou­baix.

Cri-cri, som han blev kaldt af si­ne man­ge be­un­dre­re, var alt­så ik­ke en mand, der peb over ud­for­drin­ger, men al­li­ge­vel var han chokeret, da han i 1919 sam­men med en jour­na­list be­sig­ti­ge­de det søn­der­bom­be­de, søn­der­rev­ne land­skab, som Pa­ris-rou­baix for før­ste gang ef­ter Før­ste Ver­denskrig skul­le rul­le igen­nem.

’Det­te er vir­ke­lig hel­ve­det i nord’, sag­de Christophe og gav der­med bro­stens­klas­si­ke­ren et til­navn, som sta­dig ha­en­ger ved den dag i dag. Mens det alt­så op­rin­de­ligt var ret­tet mod ter­ra­e­net og land­ska­bet, hen­ty­der det i dag sna­re­re til de li­del­ser, ryt­ter­ne ud­sa­et­tes for.

FO­TO: THIBAULT CAMUS/POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.