EKS­PER­TENS DOM

Bike Season - - Løbene -

En se­mi­k­las­si­ker, som er mest kendt for sin fi­na­le på Mur de Huy – og for Char­leroi, som i man­ge år var start­by. Det er vel nok den mest uchar­me­ren­de by, man kan fo­re­stil­le sig.

I Flèche Wallonne er det vir­ke­lig fel­tets hårdt­slå­en­de af­slut­te­re, der ka­em­per om sej­ren på den kor­te, stej­le fi­na­lestig­ning. Sid­ste år blev Jakob Fuglsang num­mer ot­te i lø­bet, som han el­lers of­te har dømt ude som et løb, han al­drig har brudt sig om.

Lø­bet by­der på en ma­eng­de stig­nin­ger, men ty­pisk kom­mer 60-80 mand sam­let ind på Mur de Huy sid­ste gang. Me­get an­det end ’mu­ren’ er lø­bet ik­ke kendt for, men det er fak­tisk et rig­tigt godt cy­kel­løb, som jeg har kørt tre gan­ge. Jeg vil­le hel­le­re ha­ve vun­det Flèche Wallonne end Amstel Gold Ra­ce, hvis jeg hav­de kun­net va­el­ge, men det var april, og der var la­en­ge til, jeg skul­le top­pe, så jeg var tung i rø­ven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.