EKS­PER­TENS DOM

Bike Season - - Løbene -

Mit fa­vo­rit­løb i for­års­sa­e­so­nen. Ik­ke, for­di jeg no­gen­sin­de har gjort det sa­er­ligt godt i lø­bet, men for­di, jeg hav­de am­bi­tion om det. Det er det før­ste for­årsløb med lidt la­en­ge­re stig­nin­ger, hvor de de­ci­de­re­de bjer­gryt­te­re har mu­lig­hed for at gø­re sig ga­el­den­de.

Stig­nin­ger som Côte de la Hau­te-levée, Col du Ro­si­er og Côte de la Redou­te gi­ver de kla­tre­sta­er­ke ryt­te­re, som er kom­met til kort i Amstel Gold Ra­ce og Flèche Wallonne, en ny chan­ce. Re­sul­tat­lis­ter­ne ta­ler de­res eget sprog. Sid­ste år kør­te bjer­gryt­ter­ne Ro­main Bar­det, Ser­gio He­nao og Do­me­ni­co Pozzovi­vo i top 10. Der er ti ka­te­go­ri­se­re­de stig­nin­ger i lø­bet, men re­elt er der nok na­er­me­re 20 stig­nin­ger, der er bar­ske nok til en ka­te­go­ri­se­ring.

Min fa­vo­rit igen i år er spa­ni­e­ren Alejan­dro Val­ver­do, som har vun­det lø­bet tre gan­ge. Sid­ste år rund­b­ar­be­re­de han he­le fel­tet, som han gjor­de det i Flèche Wallonne. Han sik­re­de sig og­så en an­den­plads i Amstel Gold Ra­ce. Da­gen før årets Liè­ge-ba­stog­neliè­ge fyl­der Val­ver­de 36 år, og jeg bli­ver ik­ke for­bløf­fet, hvis han fejrer det med at vin­de ’La Doyen­ne’ for fjer­de gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.