EKS­PER­TENS DOM

Bike Season - - Løbene -

Ik­ke det mest pre­sti­ge­fyld­te løb på ka­len­de­ren, og der skal nok der­u­de sid­de en del el­lers de­di­ke­re­de fans af cyk­ling, som ik­ke li­ge er med på, hvor Ro­man­di­et lig­ger hen­ne. Det lig­ger i den fransk­ta­len­de del af Schweiz, og det er et vig­ti­ge­re løb, end dets om­døm­me la­der for­stå. De sto­re eta­pe­løbs­ryt­te­re bru­ger det ger­ne som for­be­re­del­se til vig­ti­ge­re op­ga­ver, og Chris Froo­me har så­le­des vun­det det i bå­de 2013 og 14.

Lø­bet er ken­de­teg­net af en bjer­grig ru­te, og så det re­la­tivt over­kom­me­ligt, idet der som re­gel er en pro­log og en en­kelt­start og der­u­d­over kun fi­re eta­per. Det er di­stan­ce­ma­es­sigt det kor­te­ste af Wor­ld Tou­rens eta­pe­løb. Of­te bli­ver lø­bet brugt som for­be­re­del­se til Giro d'ita­lia, og man vil der­for un­der­ti­den se sto­re ryt­te­re, som stil­ler til start for at få ki­lo­me­ter i be­ne­ne uden at vil­le kø­re va­ed­del­øb for al­vor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.