FAK­TA

Bike Season - - Giro D'italia -

KA­TE­GO­RI: Wor­ld Tour

STA­TUS: Grand Tour

KEN­DE­TEGN: Sport­s­ligt al­tid et ud­for­dren­de cy­kel­løb med spek­taku­la­e­re fi­na­ler. Lø­bets far­ve er ly­se­rød som far­ven på det pa­pir, La Ga­zzet­ta del­lo Sport er trykt på

AR­RAN­GØR: RCS Sport

BAG­GRUND: Tour de Fran­ce, som blev lan­ce­ret af avi­sen L’au­to i 1903, be­vi­ste med sin øje­blik­ke­li­ge suc­ces, hvad et stort an­lagt cy­kel­løb kan gø­re for op­la­get på en skran­ten­de avis. I 1908 be­slut­te­de ita­li­en­ske La Ga­zzet­ta del­lo Sport at la­ve en ita­li­ensk rund­t­ur i et ta­et på des­pe­rat for­søg på at red­de avi­sen. Det lyk­ke­des, og i dag er Ga­zzet­ta’en, som ejes af RCS Me­dia Group, en af Eu­ro­pas stør­ste sport­sa­vi­ser.

SE­NE­STE FEM VIN­DE­RE

2015 Al­ber­to Con­ta­dor (Spa­ni­en) 2014 Nairo Qu­in­ta­na (Co­lom­bia) 2013 Vin­cen­zo Ni­ba­li (Ita­li­en) 2012 Ry­der Hesje­dal (Ca­na­da) 2011 Mi­che­le Scar­po­ni (Ita­li­en)

FLEST SEJ­RE

Al­fredo Bin­da (Ita­li­en) 1925, 1927, 1928, 1929, 1933 Fau­sto Cop­pi (Ita­li­en) 1940, 1947, 1949, 1952, 1953 ed­dy merckx (Bel­gi­en) 1968, 1970, 1972, 1973, 1974

DAN­MARK PÅ PO­DI­ET

Al­drig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.