SER­VI­CE PÅ TO HJUL

Bike Season - - Giro D'italia -

På en eta­pe i Giro d'ita­lia i 1964, da den fran­ske le­ve­mand Ja­cques Anquet­il lå til at vin­de lø­bet sam­let, røg fel­tet ind på en ste­net, uas­fal­te­ret vej, som med­før­te punk­te­ring på punk­te­ring. Selv Anquet­ils ser­vi­ce­vogn, ført af den navn­kun­di­ge Rap­haël Gé­mi­ni­a­ni, punk­te­re­de, og i frygt for, at uhel­det skul­le ef­ter­la­de Anquet­il hja­el­pe­løs for­u­de i til­fa­el­de af de­fekt, be­or­dre­de Gé­mi­ni­a­ni tea­mets me­ka­ni­ker af sted ef­ter fel­tet på Anquet­ils re­ser­ve­cy­kel.

I sin ke­del­dragt stam­pe­de me­ka­ni­ke­ren af sted de sid­ste ki­lo­me­ter frem mod stre­gen, mens Gé­mi­ni­a­ni i den punk­te­re­de bil hum­pe­de mod mål. Han nå­e­de frem kø­ren­de på fa­el­gen på det ene hjul, skri­ver Ca­rol og Bill Mc­gann i ’The Story of the Giro d'ita­lia’. Anquet­il vandt sin an­den og sid­ste Giro det år.

AL­BER­TO CON­TA­DOR - VIN­DER 2015 FO­TO: AN­TO­NIO CA­LAN­NI/POL­FO­TO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.