FAK­TA

Bike Season - - Vuelta A España -

KA­TE­GO­RI: Wor­ld Tour

STA­TUS: Grand Tour

KEN­DE­TEGN: Bjer­ge. Den span­ske rund­t­ur har i år 12 eta­per i bjer­ge og ku­pe­ret ter­ra­en - her­un­der en fi­na­le på det le­gen­da­ri­ske Tour-bjerg Col d’au­bisque i Py­re­na­e­er­ne.

AR­RAN­GØR: Uni­pu­blic og Amaury Sport Or­ga­ni­sa­tion (ASO)

BAG­GRUND: An­spo­ret af den suc­ces, som først Tour de Fran­ce og si­den Giro d'ita­lia nød, valg­te avi­sen In­for­ma­cio­nes at ska­be et spansk eta­pe­løb, som kun­ne hja­el­pe med at for­ø­ge avi­sens op­lag. Fir­ma­et Uni­pu­blic ar­ran­ge­re­de lø­bet fra 1979, og i 2014 tog Tou­rar­ran­gør ASO fuld kon­trol over lø­bet.

SID­STE FEM VIN­DE­RE

2015 Fa­bio Aru (Ita­li­en) 2014 Al­ber­to Con­ta­dor (Spa­ni­en) 2013 Chris Hor­ner (USA) 2012 Al­ber­to Con­ta­dor (Spa­ni­en) 2011 Ju­an José Co­bo (Spa­ni­en)

FLEST SEJ­RE

Ro­ber­to He­ras (Spa­ni­en) - 2000, 2003, 2004, 2005. He­ras blev i 2005 diskva­li­fi­ce­ret for do­ping, men hen blev ge­nind­sat som vin­der i 2012, idet do­ping­te­sten ik­ke var be­hand­let kor­rekt. He­ras fik i 2016 til­kendt en er­stat­ning på fem mil­li­o­ner kro­ner.

DAN­MARK PÅ PO­DI­ET

Al­drig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.