EKS­PER­TENS DOM:

Bike Season - - Løbene -

Med ti bjer­g­af­slut­nin­ger le­ve­rer Spa­ni­en Rundt en stor­slå­et af­slut­ning på Grand Tour­sa­e­so­nen. Kon­ge­e­ta­pen er lø­bets 14. eta­pe, som går over tre stig­nin­ger i 1. ka­te­go­ri, før ryt­ter­ne skal op på top­pen af Col d’au­bisque – som det vil va­e­re de fle­ste be­kendt et bjerg, hvor kun de al­ler­bed­ste bjer­gryt­te­re kan vin­de. Man må for­ven­te, at de sto­re sprin­te­re hol­der pau­se ef­ter Tou­ren, for hver­ken ved OL el­ler i Vu­el­ta­en er der no­get at kom­me ef­ter for dem. I ste­det bli­ver bli­ver den span­ske rund­t­ur en fest for bjer­gryt­ter­ne. Ar­ran­gø­rer­ne har ka­te­go­ri­se­ret blot tre eta­per som fla­de – to tids­kørs­ler og pa­ra­de­kørs­len til Madrid. Hver dag går det op og ned, for selv de ’fla­de’ eta­per by­der på ka­te­go­ri­se­re­de stig­nin­ger. Det bli­ver uden tvivl et godt cy­kel­løb med ga­ran­ti for spa­en­ding og dra­ma. Nairo Qu­in­ta­na stil­ler op i år. Han kun­ne godt lig­ge lunt i svin­get til en Tour­vu­el­ta-doub­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.