ALT FOR BAR­DET

Bike Season - - Holdene -

Selv­om de un­ge fransk­ma­end røg lidt bag­ud i klas­se­men­tet i for­hold til 2014-gen­nem­brud­det, kør­te Ro­main Bar­det sig ind i top-10 i Tour de Fran­ce som den ene af to fransk­ma­end, blandt an­det via en eta­pe­sejr. Der­med er der in­gen tvivl om, at Ag2r sat­ser 100% på Bar­det og ik­ke la­en­ge­re ve­te­ra­nen Je­an-christophe Pe­raud i ver­dens stør­ste cy­kel­løb, som er det na­tur­li­ge ho­ved­mål for al­le fran­ske hold.

Ale­xis Vu­il­ler­moz hav­de og­så ban­ket på til et gen­nem­brud gen­nem la­en­ge­re tid, og det kom med eta­pe­sej­ren på Mur de Bre­tag­ne. Vu­il­ler­moz har en sam­let 11. plads fra Giro­en i 2014, så han kan og­så kø­re klas­se­ment. Men en stor klas­si­ker­sejr i Ar­den­ner­ne lig­ger nok me­re li­ge for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.