STJER­NEN

Bike Season - - Holdene -

Ro­main Bar­det

25-åri­ge Bar­det er en blandt ef­ter­hån­den man­ge fran­ske klas­se­ments­ta­len­ter. Han skal i før­ste om­gang ka­em­pe med Thi­baut Pi­not, Juli­an Alap­hi­lip­pe og War­ren Bar­gu­il om de fran­ske til­sku­e­res gun­st og om at bli­ve den bed­ste fransk­mand i Tour de Fran­ce.

Det lyk­ke­des i 2015 med en ni­en­de­plads og en eta­pe­sejr. Men der er in­gen tvivl om, at Bar­det sig­ter ef­ter som mini­mum et Tour-po­die. Selv­om en­kelt­star­ten er den na­tur­li­ge achil­les­ha­el.

Ale­xis vu­il­ler­moz

Vir­ke­lig sta­erk all-ro­und ryt­ter, som har stå­et lidt i skyg­gen af Bar­det, Pozzovi­vo og Pe­raud. Men fik sit gen­nem­brud på Mur de Bre­tag­ne sid­ste år

do­me­ni­co pozzovi­vo

Har gen­nem­ført Giro d'ita­lia fem gan­ge med fi­re top-10 pla­ce­rin­ger og en 17. plads. Styr­te­de grimt ud af Giro­en sid­ste år.

Cy­ril gau­ti­er

Evig an­gri­ber, der kom­mer fra Eu­ro­pcar­hol­det. Får sja­el­dent no­get ud af det i form af eg­ne re­sul­ta­ter, men sa­er­de­les iøj­ne­fal­den­de ryt­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.