STJER­NEN

Bike Season - - Holdene -

FA­BIO ARU

Det nye, ita­li­en­ske håb. Der var en mas­se bal­la­de og do­pin­gryg­ter om Aru op til Giro­en sid­ste år. Og un­der Giro­en fort­sat­te det med en in­tern magt­kamp med ko­me­ten Mi­kel Lan­da, som lig­ne­de lø­bets bed­ste ryt­ter, men ik­ke fik lov at kø­re sin egen chan­ce.

Fa­bio Aru for­må­e­de ik­ke at be­sej­re Al­ber­to Con­ta­dor, men fik revanche i Vu­el­ta­en, hvor han for før­ste gang vandt en Grand Tour. Nu står Tour de Fran­ce så på me­nu­en. Så må vi se, om det bli­ver for stor en mund­fuld.

vin­cen­zo ni­ba­li

En af de få ryt­te­re, der har vun­det al­le tre Grand Tours. Men er ble­vet over­ha­let af Fa­bio Aru og kig­ger sig nu om ef­ter et nyt hold.

mi­gu­el An­gel lopez

Må­ske et lidt over­ra­sken­de valg som pro­fil. Men hold øje med den blot 22-åri­ge co­lom­bi­a­ner, der vandt Tour de l’ave­nir i 2014 og kon­ge­e­ta­pen i Tour de San Lu­is i år.

JAKOB Fuglsang

Chan­cen som Grand Tour-kap­ta­jn lig­ger nok ik­ke li­ge rundt om hjør­net hos Asta­na. Men spa­en­den­de med nye ud­for­drin­ger som for ek­sem­pel Flan­dern Rundt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.