Bil Magasinet (Denmark)

Lindø Port of Odense – en produktion­shavn i verdenskla­sse

-

Med en placering mellem Nordsøen og Østersøen tilbyder Lindø Port of Odense A/S unikke produktion­sfacilitet­er og logistiklø­sninger, der skaber rammer for produktion, lagring og udskibning af store komponente­r til kunder inden for oˆshore, maritim og tung industri. LPO daekker i alt 6,4 mio. kvadratmet­er industri- og havneområd­e fordelt mellem Terminal City i Odense og Terminal Nord og Syd på Lindø. Kerneydels­erne er udlejning af bygninger og arealer, kraner og mandskab, lastning/losning af skibe samt lø‘e- og transporto­pgaver. LPO råder over kraner med op til 1.200 ton lø‘eevne og transportk­øretøjer med op til 1.110 ton lasteevne.

 ??  ?? Lindø Port of
Odense er Ispsgodken­dt – det vil sige terrorsikr­et. Havnen råder over 4.400 meter kaj.
Lindø Port of Odense er Ispsgodken­dt – det vil sige terrorsikr­et. Havnen råder over 4.400 meter kaj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark