RAL­LY-LE­GEN­DE

Den brø­len­de Del­ta S4 Ral­ly var god for op til 1.000 hk.

Bil Magasinet (Denmark) - - INDHOLD -

Lan­cia Del­ta S4 lig­ner lidt en al­min­de­lig Del­ta, men in­tet er nor­malt i den­ne ra­cer­bil.

Lan­cia vandt kun én af­de­ling af ral­ly-vm i 1984 med den pen­sions­kla­re og bag­hjul­struk­ne Lan­cia 037, så der måt­te ske no­get nyt til 1985-sa­e­so­nen. Det blev en ny­ud­vik­let Grup­pe B-ud­ga­ve af hat­ch­ba­ck­en Del­ta, som skul­le pro­du­ce­res i 200 ek­sem­pla­rer til ga­den for at op­fyl­de ho­mo­lo­ge­rings­kra­ve­ne. Ga­de­bi­len Del­ta S4 Stra­da­le er hund­e­dyr i dag og har kun nav­net til fa­el­les med den al­min­de­li­ge Del­ta per­son­bil, men ral­lyud­ga­ven er end­nu dy­re­re – isa­er med en hi­sto­rie som den­ne bil.

Ral­ly­bi­len blev byg­get i 28 ek­sem­pla­rer, hvoraf de fle­ste kør­te for Mar­ti­ni Ra­cing-tea­met. Den har en vis lig­hed med ga­de­bi­len S4 Stra­da­le med sit ekosti­ske ske­let af kul­fi­ber og stål, dø­re og tag i kevlar, og mo­to­ren pla­ce­ret midt i bi­len i ste­det for for­an. Her er 5-trins ma­nu­el gear­kas­se med kob­ling i kul­fi­ber, så den kun­ne hol­de til den van­v­t­ti­ge ef­fek­t­ud­vik­ling fra den rød­g­lø­de­n­de 1,8-li­ters ben­zin­mo­tor med 16-ven­tilet top­styk­ke i alu­mi­ni­um. Den har Kkk-tur­bo­la­der, men var det ik­ke nok, så er her og­så en kom­pres­sor. Kom­bi­na­tio­nen skul­le mod­vir­ke ket­chu­p­ef­fek­ten (hvor det he­le kom­mer på én gang), og de mini­mum 550 hk (mo­to­ren blev måt til over 1.000 hk un­der test) blev for­delt til al­le fi­re hjul via et avan­ce­ret fi­re­hjul­stra­ek fra Hewland.

Den­ne bil og dens søster­bil nå­e­de net­op at bli­ve fa­er­dig­byg­get til det bri­ti­ske RAC Ral­ly i 1985, hvor Lan­cia var lyn­hur­ti­ge og do­mi­ne­re­de med 41 sej­re i 63 eta­per. Bi­len her vandt ral­ly­et med Hen­ri Toi­vo­nen og Neil Wil­son, og søster­bi­len var kun ét mi­nut ef­ter. Det var den før­ste bil i Grup­pe B, der vandt en ral­ly­af­de­ling i før­ste for­søg.

I 1986 blev Grup­pe B ramt af fle­re tra­ge­di­er. I Portu­gal kør­te en Ford RS200 ind i en flok til­sku­e­re, så tre om­kom og me­re end 30 blev kva­e­stet, og i maj gik det galt igen på Kor­si­ka. En Lan­cia Del­ta S4 kør­te af spo­ret, styr­te­de i en kløft og brød i brand, så bå­de kø­rer og co-dri­ver blev dra­ebt på ste­det. Det før­te til, at FIA luk­ke­de se­ri­en med ud­gan­gen af 1986, hvor Lan­cia’s fa­briks­støt­te­de ral­ly­bi­ler blev solgt til pri­va­te til brug i ral­lycross, hil­lclimbs og tra­ck­days.

Der blev kun byg­get 28 ek­sem­pla­rer af grup­pe B-ral­lyud­ga­ven af Del­ta. Det her er num­mer to.

LAN­CIA DEL­TA S4 RAL­LY 1985 Pris i dag fra 6 mio. kr. u/af­gift | Mo­tor R4, 1.759 cm3, 16V, tur­bo + kom­pr. 550 hk ved 8.400 o/min, 492 Nm ved 5.000 o/min | Top­fart +250 km/t 0-100 km/t 2,4 sek. | Va­egt 965 kg Del­ta S4 var kendt som den vil­de­ste ral­ly­bil i Grup­pe B. Mo­to­ren er må­lt til over 1.000 hk un­der test.

Ral­lyud­ga­ven har mo­noque i stål og kul­fi­ber. He­le bag­en­den åb­nes for ad­gang til cen­ter­moto­ren.

Bi­len er na­en­somt ført til­ba­ge til sin ori­gi­na­le stand fra da den var ny. Den le­ve­res kø­re­klar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.