5 TING DU SKAL VI­DE OM

Tesla Cy­ber­truck

Bil Magasinet (Denmark) - - NYHEDER - [ Tekst Sø­ren Juul Fo­to Tesla ]

Den lig­ner et mi­ks af et ste­alth-fly og en vip­pecon­tai­ner, og dens brud­sik­re pan­ser­r­u­der gik i styk­ker, da Elon Musk pra­e­sen­te­de sin elek­tri­ske pi­ck­up for pres­sen. Her er, hvad vi el­lers ved om Cy­ber­truck, der vit­ter­lig er på vej.

1

KAN DEN KØ­RE?

Ja! Det lig­ner en vild kon­cept­bil, men Tesla-bos­sen Elon Musk er alt­så spot­tet bag rat­tet af en Tesla Cy­ber­truck på mo­tor­vej 405 i Los An­ge­les. Der fl­o­re­rer og­så di­ver­se klip på de so­ci­a­le me­di­er af bi­len på vej­en, hvor den fyl­der som en mel­lem­stor last­bil

2

FÅS I TRE VER­SIO­NER

Cy­ber­truck Tri Mo­tor AWD har tre mo­to­rer, fi­re­hjul­stra­ek og en ra­ek­ke­vid­de på 800 km. Du­al Mo­tor AWD har to mo­to­rer til op­ga­ven og 480 km ra­ek­ke­vid­de. Se­ne­re får de sel­skab af Sing­le Mo­tor AWD med bag­hjul­stra­ek, én el­mo­tor og 400 km ra­ek­ke­vid­de.

3

SPORTSVOGN­SACCELERAT­ION!

Den tri-mo­to­ri­se­re­de Cy­ber­truck ram­mer 100 km/t på om­kring tre sek., mens du skal bru­ge cir­ka 4,5 sek. i dén med to mo­to­rer og 6,5 sek. med én mo­tor. Top­far­ten er ukendt, men na­ep­pe høj i be­tragt­ning af bi­lens gi­gan­ti­ske di­men­sio­ner.

4

DEN KAN TA­GE FAT

Det over­da­ek­ke­de lad rum­mer 2.831 li­ter og vog­nen la­ster 1.600 kg ef­ter ame­ri­kan­ske nor­mer. Iføl­ge Tesla tra­ek­ker Cy­ber­truck over seks ton i den kraf­tig­ste ud­ga­ve. En ju­ster­bar un­der­vogn, der kan ni­vel­le­res 10 cm, og ind­kør­selsog ud­kør­selsvink­ler på hen­holds­vis 35 og 28 gra­der for/bag, vid­ner om, at den og­så kan be­gå sig i kra­e­ven­de ter­ra­en.

5

DU KAN BE­STIL­LE ÉN NU

De to kraf­tig­ste va­ri­an­ter for­ven­tes at gå i pro­duk­tion i slut­nin­gen af 2021, mens den bil­li­ge­re bag­hjul­struk­ne Cy­ber­truck ud­sky­des til 2022. Du kan al­le­re­de nu – som 250.000 an­dre, iføl­ge Elon Musk – for­hånds­re­ser­ve­re et ek­sem­plar for 1.000 re­fundér­ba­re kro­ner på Tesla.com. Pri­ser­ne på de tre va­ri­an­ter er sat til 69.900, 49.000 el­ler 39.900 $ i USA. De dan­ske pri­ser er sta­dig ukend­te.

Kar­ros­se­ri­et er i rust­frit, ha­er­det stål og ru­der­ne “Tesla pan­serg­las” (som det dog lyk­ke­des chef­de­sig­ne­ren at knu­se ved pra­e­sen­ta­tio­nen).

Li­ge linjer og skar­pe kan­ter vir­ker som et skidt ud­gangs­punkt for fod­ga­en­ger­sik­ker­hed, så vi ga­et­ter på, at den en­de­li­ge bil bli­ver lidt me­re af­run­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.